ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
          ตามที่โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ได้ประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีศึกษา
1 อัตรา ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
          บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ที่ 45/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
           ***ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคความรู้ทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

รายระเอียดดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 643 ครั้ง