ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิได้จัดกิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียนเนื่องโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 โดยในช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนได้รับทราบสารของนายกรัฐมนตรี จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพินิจ จันทร์ซ้าย และในช่วงบ่ายมีการแยกจัดกิจกรรมตามระดับสายชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แจกของรางวัลนักเรียนและจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 มา ณ โอกาสนี้ >>>รูปภาพส่วนตัว<<<
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,14:09   อ่าน 10 ครั้ง