ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Merry Christmas 2018
กิจกรรม Christmas Day 2018 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับห้องเรียน EP (English Program) ได้จัดกิจกรรม Christmas Day เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานมาก >>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,14:01   อ่าน 9 ครั้ง