ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญโดยได้นำนักเรียนแต่ละสายชั้นไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,10:23   อ่าน 45 ครั้ง