ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้นักเรียนได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ โดยมีนายพินิจ จันทร์ซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน มีพิธีถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ในงานวันแม่ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันแม่แสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลแต่ละระดับชั้น การแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิได้เห็นความสำคัญการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว
>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:14   อ่าน 51 ครั้ง