ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดงานวันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการประกวดคัดลายมือ ประกวดวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ การอ่านบทร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบพระ – นาง ในวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพินิจ จันทร์ซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ >>>รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2561,10:03   อ่าน 56 ครั้ง