ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
เลขที่ 446 หมู่ 8   ตำบลกลาง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์ 043551486
Email : suban.t@anubanmuangselaplum.mail.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :